மன்சூர்அலிகான் தன் சொந்த செலவில் தன் பிள்ளைகளுடன் இணைந்த எடுத்த
குறும்படம் 24 மணி நேரத்தில் இரண்டு லட்சம் பேர் பார்த்த குரும்படம்…

Cinema Flicker Short film Team showcases Boothalam – பூதாளம். MANSOOR ALI KHAN proudly presents the short flim BOOTHALAM.

He plays the lead role in this movie and the grand children rolls are played by his own children . The movie is all about saving the EARTH for the upcoming generation.

Production, Direction, Story, Screenplay : Mansoor Ali Khan

Casting : Sons & Daughter of Mansoor Ali khan, Abdur Rahman Cinema Flicker Owns exclusive rights for online distribution. Do not reproduce without proper written permission from producer.